13 grunner til å investere i en profesjonell oversettelse av årsrapporten

Finn ut hvorfor du bør investere i en profesjonell oversettelse av årsrapporten, slik at den når interessentene dine over hele verden.

Årsrapporten er et kritisk dokument som en bedrift må levere i løpet av året. Derfor må budskapet til virksomheten være tydelig og forståelig for alle interessentene.

Alle, uansett morsmål eller bakgrunn, skal kunne forstå innholdet i årsrapporten.

Sjekk ut våre oversettelsestjenester for årsrapporter

Vi har satt sammen en liste med 13 overbevisende grunner til å få årsrapporten profesjonelt oversatt:

1. Bruk av korrekt finansiell terminologi

Siden 2005 har alle børsnoterte selskaper vært pålagt å bruke de oppdaterte regnskapsreglene kjent som IFRS (International Financial Reporting Standards). Ved oversettelse av årsrapporter er det derfor nødvendig å ha relevant erfaring med å oversette regnskap etter IFRS-standarden.

2. Kunnskap om virksomheten

Det finnes et nærmest uendelig antall bransjer, hver med sine egne særegne trekk som kommer til uttrykk i årsrapportene. Derfor må oversettelsesbyrået være godt kjent med bransjespesifikke definisjoner og begreper. I tillegg skal de kunne forstå sjargongen som brukes i bedriftsspesifikke regnskaper.

3. Bruk av riktig språkstil og tone

Valget av ord og uttrykk skal formidle riktig formalitetsnivå for en gitt bransje. Årsrapporter publisert av store oljeselskaper blir for eksempel skrevet på et mer formelt språk enn rapporter fra restauranter og puber.

4. Perfekt timing

Timing er avgjørende når årsrapporten skal oversettes. Når organisasjoner utarbeider årsrapporten ved utgangen av regnskapsåret, må oversettelsesbyrået derfor sørge for at oversettelsene utføres til avtalt tid for å unngå forsinkelser i publiseringen.

5. Statsautorisert oversettelse

Hvis det ikke er lovpålagt, gir en autorisasjon av det oversatte dokumentet ekstra tillit hos de som leser og stoler på informasjonen som presenteres i dokumentet. Oversettelsesbyrået kan hjelpe bedriften din med å avgjøre om årsrapporten skal autoriseres. Autorisasjon kan gi en ekstra kostnad på den totale prisen på oversettelsen.

6. Bred målgruppe

Årsrapportens lesere kommer fra et bredt spekter av yrker og bakgrunner: det kan være statsministeren, presidenten eller rørleggeren, for å nevne noen. I tillegg kan bedriften ha internasjonale interessenter med ulike livserfaringer. Derfor er det også avgjørende at rapporten er forståelig og opplysende for alle lesere uten å forvrenge eller endre originalmaterialet.

7. Kvalitetssikring

Årsrapporten er viktig når en bedrift skal etablere og bevare omdømmet. Den virker også inn på markedets og lesernes oppfatning av en bedrift. I tillegg er bedriftens investering i årsrapporten et uttrykk for bedriftens engasjement i klienter og investorer på ulike måter. Årsrapporten er derfor et svært godt virkemiddel for å utvikle og opprettholde forretningsforbindelser.

8. Konfidensialitet og informasjonssikkerhet

Konfidensialitet og informasjonssikkerhet er to av de viktigste oppgavene til en bedrift. Følgelig må oversetteren og oversetterbyrået også gi dette topp prioritet. Klienten må kunne stole fullt ut på oversettelsesbyrået. I samme forbindelse må oversetteren eller byrået ivareta kundens interesser og sikre fullstendig konfidensialitet til enhver tid.

9. Faktasjekk og kontroll av tall

Én ting er å sikre at definisjoner og begreper er riktige og brukt konsekvent. Det å sikre at statistikken er riktig, er imidlertid minst like viktig. Når det gjelder finansielle dokumenter, blir ingen tall endret, slettet eller lagt til – ellers ville hele dokumentet blitt feil og gitt feilaktige data. Oversettelsesbyrået må vite nøyaktig hvordan desimaltegn, datoer og valutakoder skal brukes for å sikre at rapporten er konsekvent på tvers av kulturer fra begynnelse til slutt.

10. Et vell av kompetanse

Oversettelsesbyrået har et vell av erfaring og kunnskap. De vet for eksempel hvordan man finner ut mer om internasjonale regnskapsprinsipper og normer, og de kan gi deg tips om beste praksis for finansiell rapportering. I tillegg er de kjent med de viktigste begrepene i den aktuelle bransjen.

11. Perspektiv på resultatene

Årsrapporten er selskapets nøkkel til å formidle årets suksess. Og siden den presenterer en 360-graders visning, må oversettelsen gi en fullstendig og grundig vurdering. Det er mange forskjellige aspekter som må vurderes her: Hvordan ser et balansert budsjett ut? Hvordan bedømmer du en vellykket strategi? Hva kan forbrukerne lære av rapporten?

12. Kunder som kommer tilbake

Å få et profesjonelt oversettelsesbyrå til å oversette en årsrapport kan tjene som en ideell introduksjon til bedriften og arbeidet den utfører. Det betyr at forholdet mellom klient og oversettelsesbyrå kan utvides til flere felt, for eksempel oversettelse av markedsføringsmateriell og tekster på nettsider.

13. Lokalisering og kultur

Å sørge for at kulturelle faktorer, språk og konsepter tilpasses lokale markeder er en annen viktig grunn til at en bedrift bør få oversatt årsrapporten profesjonelt. Da kan årsrapporten oversettes direkte til de ulike målspråkene på en måte som samsvarer med lesernes forventninger i de enkelte landene.

Hva blir det neste?

Det skaper verdi å investere i en profesjonell oversettelse av årsrapporten. Dessuten er du sikret at en profesjonell tjeneste vil presentere informasjonen nøyaktig og konsekvent. En dårlig oversettelse kan på sin side skape komplikasjoner med mulige skadevirkninger på bedriftens omdømme.

Velg et profesjonelt oversettelsesbyrå, som Semantix, og spar bedriften for problemene ved å måtte håndtere et skadet omdømme.