Språk som en strategisk ressurs: Språk er avgjørende for å nå nye markeder

Rototilt Group AB er et globalt selskap med datterselskaper i Nord-Amerika og Europa. Selskapet har hovedkontor i Nord-Sverige med forsknings- og produksjonsanlegg i Vindeln. Derfra betjener de sine markeder med det verdensledende tiltrotator-systemet som forvandler gravemaskiner til effektive redskapsbærere.

Gravemaskin med tiltrotator

Gjennomslag i de globale markedene krever at man sikrer lokal tilstedeværelse og relevans ved å bruke lokalt språk. De leverer unike og spesialiserte produkter, noe kommunikasjonen må avspeile. Semantix bidrar med å oversette markedstekster i form av nettinnhold og brosjyrer, men også teknisk dokumentasjon og håndbøker som krever god språklig presisjon.

«Organisasjonen vår er avhengig av å kommunisere på flere språk. Siden vi utvikler og selger helt nye produkter til markedet, er det svært viktig at disse blir riktig forstått, og det stiller store krav til oversetterne.»

Samarbeidet med Semantix går langt tilbake i tid, og nå omfatter det også tekniske og verdiøkende terminologi- og valideringstjenester for å styrke prosessene rundt oversettelsene. Rototilt Group har alltid vært tidlig ute med språkteknologiske løsninger, og nå drar de nytte av vår API-kobling AutoConnect Episerver for oversettelse av hjemmesiden deres. AutoConnect-løsningen automatiserer arbeidsflyten, slik at Rototilt kan sende, motta og publisere oversettelser direkte i Episerver-miljøet.

«Det er effektivt. Nå kan vi jobbe innenfor samme system uten behov for klipp og lim. Vi slipper menneskelige feil i form av feil innsetting, og systemet er en fantastisk støtte for nettredaktørene når de håndterer flere språk.»

I tillegg til at de bruker AutoConnect Episerver til lokalisering av nettsiden, benytter brukerne i Rototilt Group Semantix Language Hub til andre typer oversettelsesjobber. Gjennom Language Hub får de bedre oversikt over prosjektene og tilgang til språktjenester for alle innholdstyper fra ett enkelt sted.

«Semantix Language Hub er lett å bruke, og vi ser gode muligheter til flere bruksområder, for eksempel for å få tilgang til terminologi og oversettelsesminner.»

Vil du vite mer om Semantix Language Hub?

Samarbeidet mellom Rototilt Group og Semantix er under stadig utvikling.

«Det føles trygt å samarbeide med Semantix. Vi jobber tett med prosjektlederen vår i Semantix, og vi har en god kommunikasjon om oversettelsesprosjektene. Hvis det er noe vi trenger hjelp med, settes vi raskt i forbindelse med riktig person.»

Rototilt Groups behov for språk og språktjenester vil sannsynligvis øke. Målrettet og lokalisert innhold blir stadig viktigere, enten det handler om markedsføringstekster eller tekniske håndbøker.

«Det er i de nye markedene vi vokser. Eksporten øker, og dermed må stadig flere produkter og materialer oversettes til nye språk.»