Prosjekttrekanten kan hjelpe deg med å velge rett maskinoversettelse

Maskinoversettelse kan være til stor hjelp når du sliter med lange og uoversiktlige fremmedspråklige tekster, men å velge rett løsning for din tekst er ikke alltid like enkelt.

Derfor er det lurt å bruke prosjekttrekanten. Den hjelper deg med å sammenligne forskjellige oversettelsesløsninger og resultater, slik at du kan velge rett løsning for din virksomhet.

Hva er prosjekttrekanten?

Prosjekttrekanten er en modell som viser de forskjellige faktorene bak oversettelsesvalget: kvalitet, kostnad og tid. Den er også kjent som «Pareto-prinsippet», etter den italienske økonomen som først beskrev konseptet i 1897, eller som «trippel-begrensing» innenfor prosjektledelse.

Til tross for at prosjekttrekanten lenge har vært viktig innen forskning på maskinoversettelse, blir den ofte oversett i praksis. De aller fleste legger isteden standardiserte test-samlinger til grunne for sitt valg av oversettelsesløsning. Disse samlingene tar bare én faktor inn i betraktning (vanligvis tid) sammenlignet med prosjekttrekantens tre faktorer.

Vil du prøve maskinoversettelse?

Prosjekttrekantens rolle i maskinoversettelse 

Det er flere ting å tenke på når du skal velge en oversettelsesløsning for virksomheten din. Er det for eksempel viktig for deg at maskinoversettelsen er så rimelig som mulig? Kanskje prioriterer du at den blir fort ferdig, eller at den er av høy kvalitet?  

Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for akkurat din tekst. Derfor er det lurt å bruke prosjekttrekanten. Den kan hjelpe deg med å visualisere tre motstridene elementer – ett for hvert hjørne. 

Hvis du velger å prioritere ett hjørne av trekanten, påvirkes de andre to. Det er mulig å prioritere to hjørner samtidig, men ikke alle tre. Det er lurt å tenke på virksomhetens prioriteringer når du velger hvilke hjørner som er viktigst for deg.

prosjekttrekanten-for-maskinoversettelse

Bildet over viser en prosjekttrekant du kan bruke når du velger oversettelsesløsning. De følgende alternativene kan også hjelpe deg å fatte en beslutning om hva som passer best til akkurat din tekst. 

Billig og rask

Dette alternativet gir deg en billig og rask oversettelse. Et eksempel på en slik løsning er såkalt sømløs maskinoversettelse. Den bruker sikre oversettelsesmotorer med kunstig intelligens (KI) og er alltid tilgjengelig via en sikker nettportal (les mer om Semantix maskinoversettelse). Et sømløst oversettelsesprogram kan produsere oversettelser øyeblikkelig med kun ett tastetrykk.

Oversettelsene kommer i tekstfilformat, er billige å behandle og egner seg godt for en første gjennomgang av teksten.

Rask og god

Dette alternativet krever raske oversettelsesmotorer av høy kvalitet, noe som krever mange ressurser i prosjektets oppstartsfase. 

Avansert maskinoversettelse er et eksempel på en slik løsning. Den er like rask som vanlig maskinoversettelse og gir deg den viktigste informasjonen i en fremmedspråklig tekst. Den kan i tillegg bruke både nøkkelordordlister og bransjeordlister som du selv kan tilpasse. En slik maskinoversettelse vil altså kunne forbedre kvaliteten på oversettelsen din ved å tilpasse seg virksomhetens ordforråd.

Avansert maskinoversettelse behandler store og små filformater, forbedrer lesbarheten og formaterer filene på riktig måte.

God og rask

Dette alternativet gir deg høyest mulig kvalitet på maskinoversettelsen din. Det er lurt for alle virksomheter å vurdere en slik løsning for viktige tekster.

Her kan etterredigert maskinoversettelse være løsningen. En menneskelig oversetter sjekker og redigerer maskinoversatt tekst. Arbeidsmengden er mindre og raskere fordi oversetteren drar maksimalt nytte av teknologien.

Maskinoversettelsen henter bransjespesifikke treff fra et oversettelsesminne som oppdateres kontinuerlig. Minnet lagrer de ferdigstilte oversettelsene, slik at de kan brukes både til opplæring og kommende jobber.

Hvis du planlegger å publisere teksten din, er det lurt å ansette en oversetter som kan etterredigere den.

Konklusjon

Prosjekttrekanten kan hjelpe deg med å velge hvilken maskinoversettelse som passer best for din tekst, men andre faktorer kan også spille en rolle, som for eksempel tidsbegrensninger eller hvilke språk som oversettes.

Det er også viktig å huske på at du alltid må velge bort et hjørne når du bruker prosjekttrekanten. Da kan det hjelpe å tenke på tekstens formål: trenger du bare en grunnleggende forståelse av teksten, eller skal den brukes til å kommunisere med andre?

Hva passer best for deg? 

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om prosjekttrekanten for maskinoversettelse eller trenger hjelp til å velge hvilken løsning som er best for deg. Vi hjelper deg gjerne!