Hvor lang tid tar det å transkribere? Skriv bedre transkripsjoner – raskere

Hvor lang tid tar transkripsjon? Ikke så lang tid som du tror, hvis du har de riktige verktøyene og ekspertkunnskapen.

Innhold
  Innhold

   Transkribering er prosessen med å omforme talte ord til skriftlig tekst. Mer spesifikt skaper det anvendelig tekst som kan brukes til både forretningsformål og forskning. Det gir mulighet til å merke og kommentere på skriftlig innhold, forbedre videoene på en nettside ved hjelp av SEO-vennlig tekst eller generere dokumentasjon fra taler eller møter til senere bruk. I tillegg gjør det det mulig for personer med nedsatt hørsel å få tilgang til informasjonen. Transkripsjoner åpner opp for mange muligheter til å revolusjonere måten du lager og deler innhold på.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Slik formaterer du og setter inn tidsmarkører i en transkripsjon

   Transkribering handler om mer enn bare enkel diktering – og det er her den ekstra tiden og verdien kommer inn i bildet. For å lage en effektiv transkripsjon er det en rekke regler som må følges. Her er en generell oversikt over hvordan du produsere en profesjonell transkripsjon som er tro mot det originale lyd- eller videoinnholdet:

   1. Sørg for at du har et tydelig lyd- eller videoopptak av innholdet du vil transkribere.
   2. Når du transkriberer, må du bruke riktig grammatikk, stavemåte og tegnsetting, slik at transkripsjonen blir presis og lett å lese.
   3. Legg inn annoteringer om viktige detaljer, som tagger som identifiserer hvem som snakker, og når – da betydningen av en lang pause kan gå tapt i transkripsjoner som ikke inneholder tidsindikatorer. Du bør også identifisere tale som ikke kan høres på grunn av at taleren snakker utydelig, bakgrunnsstøy eller at flere snakker i munnen på hverandre, samt andre lyder fra omgivelsene, som applaus, trafikk og dører som går igjen.
   4. Når transkripsjonen er fullført, må den korrekturleses grundig og sammenlignes med det originale lyd- eller videoopptaket for å sikre at den er presis og fullstendig.

   Som nevnt over er det helt avgjørende å strukturere transkripsjonen etter originalopptaket. Dette gjøres ved å sette inn tidsstempelkoder ved bestemte intervaller. Det finnes flere ulike måter å bruke tidsstempler på, avhengig av formålet med transkripsjonen.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Tidsstempler for begynnelse og slutt

   Når du bare ser på en bestemt del av en dialog, eller når den skjer over en lengre tidsperiode, kan det være nyttig å legge inn tidsstempler på begynnelsen og slutten av det talte segmentet.

   [07:09] Per Hansen: God morgen, og takk for at dere er her.

   {hoveddelen av dialogen}

   Per Hansen: Og da er møtet over. Takk til alle sammen! [34:10]

   Periodiske tidsstempler

   Plassering av tidsindikatorer ved jevne mellomrom, som hvert 15. sekund eller 10. minutt, gir leseren et mer presist innblikk i hvordan det talte segmentet forløper. Her er et eksempel på bruk av tidsstempler med 15-sekunders intervaller:

   [00:00] Per Hansen: God morgen, og takk for at dere er her. Jeg regner med at vi alle ser frem til å kunne utforske noen av de store problemstillingene virksomheten står overfor. [00:15] Før vi begynner, vil jeg be dere alle om å så av mikrofonen for å unngå støy og lyden av [00:30] kaffeslurping [latter]. Og for at vi ikke skal snakke i munnen på hverandre, er det best om dere [00:45] rekker opp hånden om dere har noe på hjertet.

   Tidsstempler for hver ny taler

   Ved å sette inn et tidsstempel hver gang en person tar ordet, blir det enklere å finne og synkronisere spesifikke segmenter i opptak.

   [00:05] Per Hansen: Hvor kommer disse problemene fra?

   [00:08] Kari Berg: Kundeservice. Vel, teamet gjør en god jobb, det er bare at … eh … etter at det nye programmet ble innført, så er det …

   [00:15] Anne Pettersen: De trenger tid til å lære det nye systemet.

   [00:17] Kari Berg: Ja, nettopp. Akkurat nå lærer de seg det mens de er midt i det, som kan skape forsinkelser.

   Detaljerte tidsstempler

   Når det er viktig med størst mulig presisjon, kan det være nødvendig med tidsstempler i begynnelsen av hver setning – eller oftere. Selv om dette kan se rotete ut i teksten, er det et uvurderlig verktøy for blant annet videoredigerere.

   Per Hansen: [01:12] Vi kan jo arrangere en halvdags workshop. [Pause] [01:16] Jeg skal snakke med IT-avdelingen.

   Kari Berg: [01:18] Er dette noe de kunne gjort på nettet? [01:20] Da vil enda flere i kundeserviceteamet kunne delta. [01:22] Og hvis vi kan ta det opp, kan vi bruke det til onboarding av nyansatte.

   Hvor lang tid tar det å transkribere en time med lydopptak

   For å beregne tidsbruken ved transkribering må du ha kunnskap om alt som vil påvirke prosessen. Dette kan være ting som:

   • skrivehastigheten
   • transkripsjonsverktøyene du har tilgang til
   • lengden på opptaket
   • lydkvaliteten
   • antallet talere og kompleksiteten i det som sies
   • detaljnivået som kreves

   Dette gjør at det er umulig å si nøyaktig hvor lang tid det tar å transkribere en time med lydopptak. Som en veldig generell tommelfingerregel kan man imidlertid si at det tar rundt fire timer å transkribere én time med lydopptak.

   Engangstranskribering kan være mer tidkrevende enn regelmessig transkribering, hvor man kan benytte seg av verktøy som effektiviserer prosessen. For eksempel kan en journalist eller blogger som skal transkribere intervjuer, redusere tiden som brukes på dette, ved å investere i transkriberingsverktøy.

   Verktøy som gjør transkripsjonen raskere

   For å lage en nøyaktig transkripsjon er det viktig å ha riktig utstyr. Som et minimum trenger du en datamaskin med tekstbehandlingsprogram og lydavspiller. Det kan imidlertid være bedre å bruke hodetelefoner fremfor høyttalere, da det hjelper deg med å fokusere og fange opp flere detaljer, samtidig som det demper lyden av tastingen på tastaturet. Selv om det er valgfritt å bruke transkriberingsprogrammer, kan det gjøre prosessen betydelig enklere. Du kan skrive og styre avspillingen i samme grensesnitt, noe som sparer tid sammenlignet med å bytte mellom ulike applikasjoner. Hvis du har planer om å transkribere ofte, kan det være lurt å investere i skikkelig programvare og en fotpedal for å gjøre prosessen enda mer effektiv.

   Når du velger datamaskin, er det nyttig med et solid tastatur og komfortabelt oppsett, ettersom du skal sitte og skrive i minst tre til fire ganger lengden på opptaket. Hodetelefoner av høy kvalitet med støykansellering er også viktig for å kunne fange opp små detaljer i lyden. Disse bør ha lang nok ledning til at du kan bevege deg litt rundt, og for lydkvalitetens del er det bedre å koble dem direkte til maskinen enn å bruke Bluetooth.

   Generelt kan det å bruke riktige verktøy gjøre en betydelig forskjell i hvor effektivt og nøyaktig transkriberingen blir.

   Les mer: Hva er de beste appene og verktøyene for transkribering?

   KI-verktøy for tale-til-tekst og transkribering

   Hvis transkribering fortsatt krever for mye tid og innsats, selv med de beste verktøyene, kan du vurdere å ta i bruk programvare for transkribering av tale-til-tekst basert på kunstig intelligens.

   Transkriberingsteknologi basert på kunstig intelligens tar opp samtaler og omdanner lydfilen til tekst, uten behov for manuelt arbeid. Programmet kan også ha tilleggsfunksjoner som muligheten til å identifisere flere talere og legge inn tidsstempler automatisk.

   De spesifikke funksjonene i programvaren vil variere ut fra hvilken teknologi du benytter deg av. Det finnes et stort utvalg KI-baserte transkriberingsverktøy, i både gratis (som Auris AI) og betalte versjoner (som Speak AI).

   Dra nytte av transkriberingsteknologien vår

   Hos Semantix tilbyr vi kundene våre et bredt spekter av profesjonelle transkriberingstjenester basert på både kunstig intelligens og menneskelig ekspertise. Med vår banebrytende teknologi og omfattende erfaring på dette spesialiserte feltet kan vi levere eksepsjonelle resultater uten at det går ut over verken budsjett- eller tidsbegrensninger. Kontakt oss gjerne for å få vite mer om hvordan våre eksperttjenester kan få det beste ut av lyd- og videoopptakene dine.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.